สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Technology

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมฟังการบรรยายการแยกขยะ จากเจ้าของ page ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2564 12:33:13     ที่มา : สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 136

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ข่าวล่าสุด