สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Technology

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม biomagnification ให้กับโรงเรียนในระดับมัธยม

ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2564 11:11:33     ที่มา : สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 119

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด