สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Technology

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานสถานีวัดคุณภาพอากาศ

ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2564 11:12:28     ที่มา : สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 183

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ข่าวล่าสุด